Frequently Asked Questions

Δικαιολογητικά και έξοδα για την αγοραπωλησία ακινήτου.

1. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων η διαβατηρίου και φωτοτυπίες δημοσίου έγγραφου όπου αναφέρεται ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων.

2. Προγενέστερα συμβόλαια του ακινήτου.

3. Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαιρεσιών και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης από μηχανικό.

4. Από το κτηματολογικό γραφείο η το υποθηκοφυλακείο της περιοχής που έχει καταγραφεί το ακίνητο, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο.

5. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ στο οποίο ο πωλητής αναφέρεται ότι τα τελευταία πέντε έτη πριν την ημερομηνία μεταβίβασης εχει δηλώσει στο Ε9 το ακίνητο ακριβώς με όσα αναφέρονται στους τίτλους κτήσης.

6. Βεβαίωση ΤΑΠ από το δήμο περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας.

7. Φορολογική ενημερότητα για χρέη προς το δημόσιο που εκδίδεται από την εφορεία και αναγράφεται το προς πώληση/μεταβίβαση/δωρεά ακίνητο.

8. Ασφαλιστική ενημερότητα του πωλητή εάν απασχολεί προσωπικό.

9. Στην περίπτωση που ο πωλητής έχει αποκτήσει το ακίνητο από κληρονομιά πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομίας που εκδίδεται από την εφορία που είναι δηλωμένο το ακίνητο.

10. Σε μια αγοραπωλησία ακίνητης περιούσιας ο κάθε συμβαλλόμενος καλείται να συγκεντρώσει δικαιολογητικά- έγγραφα ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία υπογραφής των συμβολαίων.

Σε κάθε περίπτωση επικοινωνούμε με τον συμβολαιογράφο όπου θα συνταχθεί η πράξη.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας η διαβατηρίου.

2. Καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α που συντάσσει ο συμβολαιογράφος σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ. Ο.Υ

3. Σε περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα φοροαπαλλαγής στο παρελθόν για αγορά πρώτης κατοικίας και δεν έχει άλλο ακίνητο με πλήρη κυριότητα.

4. Αντίγραφα των 5 τελευταίων ετών δήλωσης εισοδήματος.

5. Αντίγραφο εντύπου Ε9 από την εφορεία θεωρημένο.

6. Ο έγγαμος χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.

7. Όταν υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια ο συμβολαιογράφος καταθέτει αντίγραφο στο υποθηκοφυλακείο για να μεταγραφεί το ακίνητο και στο Κτηματολόγιο.

1. Φ.Μ.Α. ισο με 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας. Αφορά όχι νεόδμητα ακίνητα.

2. Φ. Π. Α. 24% επι της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αφορά νεόδμητα που πωλούνται από κατασκευαστικές εταιρείες.

3. Αμοιβή συμβολαιογράφου.
Συνήθως κυμαίνεται 1.0%-1,5%επι της μεγαλύτερης αναγραφόμενης αξίας στο συμβόλαιο.

4. Αμοιβή κτηματομεσίτη.
Η πληρωμή γίνεται κατά μεν το ήμισυ, την ημέρα υπογραφής του προσυμφώνου και το υπόλοιπο στην υπογραφή του συμβολαίου.
Μεσιτική αμοιβή είναι το ποσό που έχετε υπογράψει στην εντολή υπόδειξης ακινήτου και δεν υπόκειται σε κατώτατα όρια .
Είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και συνήθως κυμαίνεται στο 2% από τη μεριά του αγοραστή και 2% από τη μεριά του πωλητή.

5. Αμοιβή δικηγόρου.
Η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Συνήθως είναι 1%-1,5% επί της μεγαλύτερης στο συμβόλαιο αξίας.
Η αμοιβή είναι κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου.

6. Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α. Υπολογίζεται έως 3% επί του ποσού φόρου μεταβίβασης.

7. Κτηματολόγιο.
Τα κτηματολογικά τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής ,τα πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0.475%-0.575% της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση, πλέον 24%φορου προστιθεμένης αξίας.

Compare listings

Compare